Energi- og infrastrukturtillegg

 

ENERGITILLEGG

Basert på prisutviklingen for diesel og strøm, beregnes det et variabelt energitillegg. Tillegget vil bli justert hver måned ihht. prisutviklingen.

 

 År            

 Måned                

 Energitillegg

 2014  Juli  1,7 %
 2014  August  1,8 %
 2014  September  1,6%
 2014  Oktober  1,5%
 2014  November  1,0%
 2014  Desember  1,2%
 2015  Januar  0,3%
 2015  Februar  0,3%
 2015  Mars  1,3%
 2015  April   1,4%
 2015  Mai  1,4%
 2015  Juni  2,0%

 

 

INFRASTRUKTURTILLEGG 

Fra 1. Desember 2011 innførte Tollpost Globe (nå PostNord) et infrastrukturtillegg på alle tariffer hvor det ikke er spesifikke avtaler knyttet til bil- og banebruk. Dette skal kompensere for merkostnader som oppstår som følge av svikt i infrastruktur for jernbane.

Vi innfører infrastrukturtillegg fordi kostnadene, relativt sett, har økt mer på jernbanestrekningene. Årsaken til dette er sviktende infrastruktur, høyere jernbanepriser og mer bilfremføring. Vi legger opp til en mer dynamisk driftsmodell som, i større grad, sikrer kvalitet og som er basert på reelle kostnader. Dette skal også bidra til å utvikle mer optimale transportløsninger, hvor prisstrukturer i sterkere grad knyttes opp mot de reelle kostnadene.

 

 

VALUTATILLEGG

Gjelder eksport og import innen termotransport

 Valutatillegg  1 EUR basert på foregående
 månedsgjennomsnitt *

 % Endring

 Mai 2014  8,25  2,2%
 Juni 2014  8,22  1,3%
 Juli 2014  8,39  1,9%
 August 2014  8,25  3,4%
 September 2014  8,18  2,2%
 Oktober 2014  8,31  1,6%
 November 2014  8,49  2,7%
 Desember 2014  8,97  4,3%
 Januar 2015  8,93  8,5%
 Februar 2015  8,62  8,1%
 Mars 2015  8,64  5,4%
 April 2015  8,50  5,6%
 Mai 2015    4,4%

 

*Kilde:Månedsgjennomsnitt av daglige kurser(fra 1960) http://www.norges-bank.no/Statistikk/Valutakurser/